PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE 80 mg/ml til hund og katt: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass med pulver: Cefovecin 340 mg, resp. 852 mg (som 

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler til hund og katt . Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

. Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

. Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Klindamycin kapsler til behandling av infeksjoner hos hund og katt. FK-tekst Convenia®, Langtidsvirkende antibiotikum i injeksjonsform til hund og katt.. Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

. Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

. Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge

Convenia for katt i norge